LogoYsgol Gymunedol Penrhyn-Coch
Pennaeth:  Mr E Pugh-Evans     Ysgol Penrhyn-Coch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EH    Ffn: 01970 828566
 
Ysgol Penrhyn-Coch
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3EH
01970 828566

Hysbysiadau

high:Negeseuon yr wythnos]

llythyr wythnosol- 23/11/2012

Adroddiad ar Arolyg 2012

Dyddiadau

18 / 1 / 2013
Byddwn yn aros ar agor ac yn gweini cinio. Mae croeso i chi godi eich plentyn cyn
3-30 p.m. os ydych yn dymuno.
Ysgol Penrhyn-coch

Croeso i wefan Ysgol Penrhyn-Coch

Croeso cynnes i wefan Ysgol Penrhyn-Coch a diolch i chwi am ddangos diddordeb ynddi. Fe'i paratowyd i roi gwybodaeth gyffredinol i chwi am ein hysgol ac i ateb, gobeithio, rhai o'r cwestiynau fydd yn codi o bryd i'w gilydd.

Sail ymddiriedaeth mewn unrhyw ysgol ydyw gwybod a deall yr hyn sy'n digwydd ynddi. Hyderwn y gwnewch ehangu'r wybodaeth honno drwy gysylltu â mi ac aelodau o'r staff fel y gallwn fanteisio ar gyfnodau o ymgynghori a thrwy hynny rhannu'r cyfrifoldeb o gynnig y gorau er lles y plant.

Edrychwn ymlaen at gydweithio hapus a llwyddiannus os a phan fydd eich plentyn yn ymuno â ni.

E. Pugh-Evans
(Pennaeth)

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am le yn 2012:30ain o Ebrill 2011
©Hawlfraint Ysgol Gymunedol Penrhyn-Coch yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright Penrhyn-Coch Community School.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu