Skip to content ↓

About Us

Awdurdod Lleol: Ceredigion

Math: Iau a babanod

Cyfuniad Bechgyn a Merched: Cymysg

Iaith: Cyfrwng Cymraeg

Nifer ar y gofrestr: 113

Gellir dod o hyd i wybodaeth gyffredinol am ein hysgol a trwy ddilyn y ddolen hon:

Ysgol Gymunedol Penrhyncoch (gov.wales)