Skip to content ↓

Class 3

Croeso i dudalen y dosbarth

Yn y dosbarth mae yna 34 o ddisgyblion.

Mrs Fflur Jones a Miss Jenkins yw'r athrawon ac yn ei chefnogi mae Miss Hall, Miss Jones a Mrs Becky Jones.
Dyma ychydig o wybodaeth ddefnyddiol:

  • Gofynnwn i chi gollwng eich plentyn pob bore wrth ddrws y dosbarth sydd wrth gefn yr ysgol erbyn 9 y bore. Ar ddiwedd y dydd mi fyddwn yn rhyddhau’r plant o’r brif fynedfa.
  • Gofynnwn i chi ddanfon tocyn ffrwyth/llysieuyn a photel dŵr gyda'ch plentyn pob dydd.
  • Sesiynau addysg gorfforol yn cael ei gynnal ar Ddydd Gwener - Gofynnwn yn garedig bod eich plentyn yn gwisgo'r cit ymarfer corff i’r ysgol ar y diwrnod hwn.
  • Mi fyddwn yn gwneud sesiynau Llun Lles pob prynhawn Dydd Llun.
  • Sesiynau nofio pob Ddydd Iau ar ôl hanner tymor yn dechrau 9/11/23.
  • Gwaith cartref yn cael ei ddosbarthu ar Ddydd Llun. Gofynnwn fod y gwaith yn cael ei ddychwelyd erbyn y Dydd Gwener neu Ddydd Llun dilynol.

 

Dyma rai o luniau o ein trip preswyl diweddar i Langrannog.