Skip to content ↓

Estyn

Estyn sydd yn arolygu addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Eu gweledigaeth yw gwella ansawdd addysg a hyfforddiant a deilliannau i'r holl ddysgwyr yng Nghymru. Eu cenhadaeth yw cefnogi darparwyr addysg a hyfforddiant i ddatblygu diwylliant o hunanwella a dysgu trwy ein cyngor, arolygu a meithrin gallu.

Mae copi o'n hadroddiad iestyn diweddaraf ar gael ar wefan Estyn.

Ysgol Penrhyncoch | Estyn (gov.wales)