Skip to content ↓

Friends of the School

Mae Cyfeillion Ysgol Penrhyn-coch yn cynnwys gr┼Áp ymroddedig o wirfoddolwyr sy’n cefnogi yn ogystal â chynnal digwyddiadau ysgol. Digwyddiadau cymunedol a digwyddiadau codi arian sydd ar agor i blwyf Trefeurig.

Yn flynyddol, mae Cyfeillion yr Ysgol yn trefnu Ras Tractor bob tymor yr Hydref, lle mae llu o dractorau yn gadael tir yr ysgol, yn canu eu cyrn ac yn cychwyn ar eu taith.

Maent hefyd yn cefnogi digwyddiadau ysgol megis ffair cyngherddau a mabolgampau gan ddarparu lluniaeth a gwirfoddoli.

Mae aelodau hefyd yn gwneud cais am arian grant i gefnogi’r ysgol.

Mae’r arian a godwyd yn cefnogi disgyblion drwy brynu llyfrau, adnoddau dysgu, datblygu’r ardal awyr agored i enwi rhai o’n prosiectau diweddaraf.

Os hoffech wirfoddoli fel aelod o'r pwyllgor, neu os byddai'n well gennych helpu pan allwch er enghraifft gyda threfnu un digwyddiad, neu y gallech gynnig eich cefnogaeth drwy helpu gyda cheisiadau grant, cysylltwch â ni.

Mae rolau presennol yn cynnwys:

Cadeirydd: Sara Beechey

Trysorydd: Carolyn Griffiths

Ysgrifennydd: Liz Curtis