Skip to content ↓

Support for Families

Mae bod yn rhiant yn anodd. Rhan o gefnogi’n dysgwyr yw cefnogi’r uned teulu cyfan. Os ydy pethau yn anodd, nyddwch yn agored gyda ni, ac mi wnawn ein gorau i’ch cyfeirio chi at gymorth. Gweler islaw grynodeb o gefnogaeth sydd ar gael i chi.

 

Gwasanaethau cefnogi teuluoedd Ceredigion

Ar wefan Cyngor Ceredigion ceir gwybodaeth am wasanaethau sydd ar gael i gefnogi teuluoedd. Gwasanaethau i Gefnogi Teuluoedd - Cyngor Sir Ceredigion

Mae modd i rieni gyfeirio ei hun at y gwasanaethau yma am gymorth a chefnogaeth. Mae’n bosib y bydd yr ysgol yn eich cyfeirio at rhai o’r gwasanaethau yma os ydynt yn berthnasol i anghenion eich plentyn.

 

Ymwelydd Iechyd

Hyd at 5 oed, mae gwasanaeth ymwelydd iechyd yn parhau yn agored i chi. Os oes gyda chi unrhyw bryderon ynghylch datblygiad eich plentyn, dylech sŵn wrth eich ymwelydd iechyd. Cyn cychwyn yr ysgol, mae ystyried i ba raddau mae iaith lafar eich plentyn wedi datblygu, ac a ydynt eto wedi dysgu i ddefnyddio’r tŷ bach yn faterion gall yr ymwelydd iechyd eich cefnogi gyda.

Health Visitor - Hywel Dda University Health Board (nhs.wales)

Nyrs Ysgol

Cydweithia’r ysgol gyda gwasanaeth nyrs ysgol i gefnogi gydag anghenion meddygol disgyblion tra yn ddysgwyr yn yr ysgol.

Hywel Dda University Health Board School Nursing Service (Ceredigion) (wales.nhs.uk)

 

Cymorth Ariannol

Gweler adran ffurlenni gwefan y ffederaliaeth cliciwch am wybodaeth am ymgeisio am brydiau ysgol am ddim, cefnogaeth ariannol gyda gwisg ysgol, a chefnogaeth ariannol gyda theithio os yn berthnasol.

Ceir gwybodaeth gyffredinol am gefnogaeth ariannol tuag at ofal plant ar wefan Ceredigion. Mae hefyd modd ymgeisio am gefnogaeth ariannol tuag at ofal plant adeg gwyliau ysgol: Childcare - Ceredigion County Council

 

Iechyd Meddwl

Dyma restr o wefannau defnyddiol ar gyfer cefnogi iechyd meddwl rhieni.

Mental health and parenting | NSPCC

Parenting Mental Health - Supporting Parents, Supporting Children

Parenting and mental health - Mind

 

Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli yn medru bod o fudd i iechyd meddwl. Gwelwch wefan y ffederasiwn am wybodaeth ynghylch gwirfoddoli yn yr ysgol. Dyma gyfloed eraill i wirfoddoli hefyd:

Getting Involved - Ceredigion County Council

 

Search Volunteer Opportunities (volunteering-wales.net)